Tillståndsmätning med kamerainspektion

Genom att utföra en tillståndsmätning registrerar vi? Tillståndet för avloppssystemet eller några nedrör i din byggnad. Samtidigt undersöks avloppssystemets gång.

Korrosion och slitage

Vilket tillstånd är din byggnads avloppssystem i? När rören har nått en äldre ålder kan konsekvenserna av korrosion och slitage förväntas.

Tänka på:

  • Blockeringar på grund av nedsmutsning
  • Korrosion och rostbildning i gjutjärnsrör
  • Erosion i asbestcementrör
  • Sprickor och hål med läckage

Hur fungerar en tillståndsbedömning?

Våra proffs utför en slumpmässig inspektion på ett antal rör. Vad gör vi:

  • kartläggning av rörsystemet
  • upptäcka avvikelser och specialfunktioner i rören
  • registrera rörens skick
  • nödvändighetsanalys
  • bestämma hur brådskande och genomförbar en renovering är omfattande rapportering och fullständiga inspelningar till ditt förfogande

Kontakta oss för stambyte i Malmö!